Busbaan Nee!

Geen dure busbaan door Hilversum, Blaricum en Huizen

Stop deze HOV-busbaan. Stem op één van deze partijen:

Hilversum:
 • Hart voor Hilversum
 • SP Hilversum
 • CDA Hilversum
Huizen:
 • Dorpsbelangen Huizen
 • D66 Huizen
 • Groenlinks Huizen
 • Christenunie Huizen
 • SGP Huizen
Blaricum:
 • Hart voor Blaricum
 • VVD Blaricum
 • D66 Blaricum-Laren
Eemnes:
 • VVD Eemnes
Laren:
 • Liberaal Laren
 • CDA Laren
 • D66 Blaricum-Laren

IkTekenDePetitie.png

Wordt de HOV-busbaan het Heetste Hangijzer van Hilversum en Huizen?

RTV-NH brengt voor de verkiezingen in kaart welke Hete Hangijzers er spelen in de gemeenten in Noord-Holland. Van welke problemen vinden inwoners dat ze meer aandacht verdienen? Dan gaat RTV-NH dat in beeld brengen!

In Huizen en Hilversum heeft de HOV-busbaan al veel stemmen gehaald. Inwoners zijn dit geldverslindende plan, dat de leefbaarheid en de natuur aantast, zat.

Hetehangijzers

Stem ook op het Hete Hangijzer HOV-busbaan en geef een signaal af aan de politiek! Hier kan je stemmen: http://www.rtvnh.nl/hetehangijzers

(Je dient eerst een account aan te maken. Beetje vervelend, maar zet door. Laat uw stem meetellen bij de Hete Hangijzers. Je kan nog tot en met zondag 2 maart stemmen.)

In gemeenteraad van Huizen is de meerderheid nu tegen het onverkort uitvoeren van dit HOV-plan!

En opeens is het zo ver: vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen is de mening van sommige fracties in Huizen veranderd. Dorpsbelangen Huizen, Groenlinks Huizen, D66 Huizen, Christenunie Huizen en de SGP zijn al langer tegenstander van dit HOV-busbaan plan. Zij zijn ook aangesloten bij Comité Busbaan Nee. Een stem op één van deze partijen is de zekerste manier om dit HOV-plan tegen te houden. Dat staat buiten kijf.

Nieuw is dat het CDA het HOV-busbaan plan wil heroverwegen! Dit staat er in hun verkiezingsprogramma: "Een duur project als de HOV willen wij heroverwegen nu blijkt dat gegevens verouderd zijn. Nieuw onafhankelijk onderzoek naar bereik en snelheid is nodig." Het CDA wil het geld liever in andere zaken investeren, schrijven ze.

Met deze nieuwe mening van het CDA, op dit moment goed voor 4 zetels van de 27, is er nu een meerderheid van 15 zetels die niet door wil of die niet door wil zonder eerst een nieuw onderzoek te doen naar nut en noodzaak. En dat is pure winst!

De PvdA denkt nog steeds dat de busreiziger er op termijn veel aan gaat hebben. Ze schrijven: "De PvdA staat voor een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) tussen Huizen en Hilversum om de bereikbaarheid van de regio ook in de toekomst te garanderen." Toch is ook daar een lichtpuntje te bespeuren, want op www.stemwijzer.nl geven ze aan dat de overeenkomst niet onverkort uitgevoerd hoeft te worden: als de provincie zich niet aan haar afspraken houdt, kan Huizen ook van de overeenkomst af.

Alleen de VVD, de grootste partij in Huizen met nu 7 zetels, wil zonder dralen door met dit HOV-plan. Zij zijn de enige partij op www.stemwijzer.nl die vinden dat de overeenkomst met de HOV-busbaan onverkort uitgevoerd moet worden. In hun 19 pagina's tellende verkiezingsprogramma komt de HOV-busbaan overigens niet voor. Dit is alles wat er te lezen is over busvervoer: "De VVD ziet openbaar vervoer niet als vervanger voor de auto, maar als een aanvulling."

Dus als u van de HOV-busbaan af wil: VVD? Juist nu niet!

De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart zijn belangrijk: als er in Huizen, Eemnes, Laren en Hilversum colleges gevormd worden van partijen die willen stoppen met het HOV-busbaan project, dan kan men dat afspreken. In de bestuursovereenkomst zit de mogelijkheid om uit het plan te stappen. Blaricum is al veel eerder uitgestapt. Als met name Huizen of Hilversum uitstapt, dan komt dit waanzinnige plan eindelijk tot stilstand. Roept u het een halt toe? Kijk op www.busbaannee.nl op welke partijen u het beste kunt stemmen!

Provinciale Staten stemt in treurig debat in met 118 miljoen euro voor de HOV-busbaan.

We waren erbij, maandagmiddag 3 februari, toen de leden van de Provinciale Staten, zeg maar de gemeenteraad van de provincie, een besluit gingen nemen over de HOV-busbaan. Het was een treurige vertoning. D66 was in het weekend op werkbezoek geweest en had met eigen ogen gezien waar het fout zat met de dit tracé. Ze vroegen de gedeputeerde Post nog eens te kijken of het op sommige "details" nog wat beter kon en stemden, zonder een harde toezegging gekregen te hebben, in met het tracé en de 118 miljoen. Het CDA gaf aan het dit besluit heel moeilijk lag voor de fractie (nogal wiedes, want ondertussen zijn alle CDA-fracties in het Gooi tegen het onverkort doorgaan met dit plan). Maar na wat vage antwoorden van gedeputeerde Post stemde men toch maar in. En de VVD? Tja, die volgde zonder blikken of blozen hun gedeputeerde. De coalitie van VVD, D66, CDA en PvdA had elkaar in de houdgreep. Het was nu eenmaal 3 jaar terug afgesproken in het coalitieakkoord. En daar kon de veranderde werkelijkheid of het bezwaar van duizenden burgers niets aan af doen.

"Hoogwaardige busbaan Huizen-Hilversum" op nummer 7 in Top-10 van Nodeloze Prestige-projecten in de Telegraaf.

Daar 'pronkt' het HOV in 't Gooi project tussen de andere opvallende geldverslindende projecten als het Spuiforum (het 'cultuurpaleis' in Den Haag) en de Buitenring Parkstad Limburg (een onnodige ringweg).

118 miljoen voor een onnodige busbaan in het Gooi. Op landelijke schaal valt dit op. Laten we hopen dat de Statenleden er nog eens goed over nadenken, voordat ze op maandag 3 februari over zoveel geld stemmen.

Telegraaf

Vereniging Anna's Hoeve pleit voor alternatieve route om natuur te sparen.

Op maandag 20 januari sprak Martin Tiebels, voorzitter van de Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve in bij de commissie Mobiliteit en Wonen. Deze vereniging gaat het vooral om het behoud van de natuur. Daarom sprak de voorzitter specifiek in om aan de statenleden een alternatief voor te leggen, die de Ecologische Hoofdstructuur niet aantast. Lees hier zijn betoog

Gedeputeerde Post heeft besluit over veerboot gemanipuleerd!

Al meer dan een jaar zetten Bram Diepstraten (Velsen Lokaal) en Johan Sieraad (Forza!) zich in om aan te tonen dat de besluitvorming rond het opheffen van de Fast Flying Ferry, de veerboot tussen Velsen en IJmuiden, en de HOV-busbaan in Velsen niet deugt. En nu hebben ze beet: na een uitgebreid WOB-verzoek hebben ze manipulaties van gedeputeerde Post en haar ambtenaren ontdekt. In Velsen en IJmuiden zorgde het besluit van de provincie om te stoppen met de Fast Flying Ferry voor veel ophef. Nu blijkt dat gedeputeerde Post een brief van Connexxion heeft achtergehouden voor de Statenleden, waarin stond dat ze best bereid waren het contract te verlengen, als de provincie wat meer zou betalen. In plaats daarvan heeft een ambtenaar aan Connexxion een brief gedicteerd, waarin Connexxion stelt juridische stappen te zullen nemen tegen de provincie, als de provincie doorgaat met die boot. In de opgeleverde informatie voor het WOB-verzoek zat een e-mail, waarin de ambtenaar de letterlijke tekst aan Connexxion dicteerde en aangaf, dat de nieuwe brief de gedeputeerde beter uit zou komen.

Dus zo doen 'iron lady' gedeputeerde mevrouw Post en haar ambtenaren zaken!!

HOV is de JSF van 't Gooi!

Op maandag 20 januari waren 8 mensen uit het gooi aanwezig bij de commissie Mobiliteit en Wonen van de Provincie Noord-Holland. Ze hielden sterke betogen, waarin ze de statenleden opriepen om niet in te stemmen met het voorstel, dat voorlag van gedeputeerde mevrouw Post, om 118 miljoen euro vrij te maken voor de HOV-busbaan.

Uit het betoog van Hart voor hilversum, mede namens Comité Busbaan Nee:

"De inwoners van het Gooi weten al hoe laat het is. De HOV-busbaan is de JSF van het Gooi. 118 miljoen euro voor een buslijn die niet gaat werken. Een 2-baans weg voor bussen dwars door de natuur. Stop het nu. Laat zien dat de politiek wèl de ruimte kan nemen om een nieuwe afweging te maken."

JSFbus

Hier kunt u de volledige betogen lezen:

De statenleden luisterden goed en stelden op grond daarvan vragen aan mevrouw Post: "Hoe goed is lijn 320 al ten opzichte de geplande HOV-bus?" "Wat kunnen we met de goed uitgewerkte voorstellen in het rapport van Comité Busbaan Nee?" "Zijn er alternatieven mogelijk die de natuur minder aantasten?" Gedeputeerde mevrouw Post vond het onnodig om opnieuw te kijken naar “nut en noodzaak” en “alternatieve routes”. Zij zei: "Het is allemaal al uitgezocht. Ik zal u de link naar de rapporten, die u allang in uw bezit heeft nog een keer sturen. Ik ga de deelprojecten niet nog een keer per stuk bekijken. Het is een ’package deal’. Het is alles of niks. Dat heb ik ook tegen de gemeenten gezegd."

Laten we hopen dat de statenleden zich niet zo makkelijk met een kluitje in het riet laten sturen en zelf nog eens goed kijken naar “nut en noodzaak”, alternatieve routes en financiële risico's.

Op maandag 3 februari 2014 zal Provinciale Staten een besluit nemen. We zijn benieuwd.

Slinkse truuk van de provincie legt risico's bij gemeenten

Toen de gemeenten Huizen, Eemnes, Laren en Hilversum instemden met de HOV-busbaan, was het uitgangspunt dat ze een vaste bijdrage zouden betalen en dat de provincie verder alle risico's voor haar rekening zou nemen. En nu blijkt de provincie, vlak voor de kerstvakantie, een extra voorwaarde aan het contract toegevoegd te hebben... Lees hier verder

Gaat Provincie Noord-Holland door met dit geldverslindende busbaan-plan?

Er is nog steeds een kans om het HOVbusbaan-plan te stoppen. In Hilversum heeft de gemeenteraad op 16 oktober 2013 in meerderheid besloten door te gaan met dit onzinnige busbaan-plan: D66, VVD, PvdA, CU en Leefbaar Hilversum stemden vòòr. De ChristenUnie diende een motie in om eerst de busbaan aan te leggen en DAARNA een visie op busvervoer in de regio op te stellen. Wethouder Boog (D66) nam deze motie van harte over.

Eigen Risico

Hij zei dat hij geen idee had hoe de buslijnen na de nieuwe concessie in 2017 zouden gaan rijden, maar dat hij dan graag over een visie beschikte. Daarmee serveerde hij zijn eigen stuk over de voorspelde frequenties van de HOV-buslijn af. Ook gaf hij daarmee toe, dat hij eerst een stuk asfalt gaat aanleggen en DAARNA pas een visie wil gaan ontwikkelen over wat daarmee gaat gebeuren. Hoe bizar kan het worden?

De volgende zet is aan de Provincie. De Gedeputeerde Staten, zeg maar het college van de Provincie, zouden volgens de planning op 5 november 2013 het definieve tracé en de bestuursovereenkomst, waar Hilversum mee ingestemd had, bekrachtigen, maar dat is tot nu toe niet gebeurd. Als dit gebeurd is, moeten de Statenleden, zeg maar de raadsleden van de Provincie, daarover stemmen. Op dit moment zijn de Ouderenpartij NH, de SP, de PVV, 50+, CU en de Partij voor de Dieren tegen de HOV. Dat is goed voor 12 van de 55 zetels. Nog geen meerderheid. Maar misschien komt daar verandering in nu de Randstedelijke Rekenkamer in 2014 mogelijk onderzoek gaat doen naar de "doelmatigheid en effectiviteit van de HOV projecten". Kennelijk zijn er vraagtekens te plaatsen bij deze projecten van samen 200 miljoen!

Groot deel reizigers uit Huizen en Blaricum slechter af met HOV busbaan

Comité Busbaan Nee heeft onderzocht wat voor effect de HOV busbaan heeft voor de reizigers, die van Huizen of Blaricum naar Hilversum reizen. De Provincie en de gemeenten baseren zich tot nu toe op gedateerde cijfers: reizigerstellngen van 5 jaar geleden en het oude buslijnennet. Maar met de komst van de buslijn 320 en de herintroductie van spitslijn 101 is er al veel verbeterd.

Uit dit nieuwe onderzoek blijkt dat alleen een kleine groep (30%) spitsreizigers er op vooruit gaat. De grootste groep spitsreizigers (70%) schiet er niks mee op of gaat er op achteruit. En met name de reizigers overdag, 's avonds en in het weekend zijn de dupe: langere reistijden en lagere frequenties. De bereikbaarheid van het ziekenhuis gaat ook fors achteruit. Lees hier het hele rapport.

Geslaagde manifestatie in Hilversum tegen de busbaan!

Het plan om een dure busbaan aan te leggen tussen Huizen en Hilversum past niet in deze tijd. Daarom heeft Comité Busbaan Nee op vrijdag 20 september een nostalgisch vervoermiddel ingezet: een Showman's road locomotive! Om 13.00 uur klonk op de Kerkbrink de vrolijke bigband- en jazzmuziek van DJ 'Play it again' Sem.

Protesters

Om 13.45 uur vertrok de stoet demonstranten uit de hele regio met deze kleurrijke kermistractor, die vroeger op kolen over de weg reed, naar het raadhuis van Hilversum. Daar overhandigde Karin Walters namens het Comité Busbaan Nee de petitie, die door Rover en een grote groep van wijkverenigingen, politieke partijen en bedrijven ondersteund wordt, aan burgemeester Broertjes van Hilversum. EenVandaag, RTV-NH, de Gooi- en Eemlander, dichtbij.nl en RTi Hilversum maakten opnames en foto's van de manifestatie.

Zie hier de items die zij maakten:

De teller van www.busbaannee.nl staat nu al op 2500 ondertekenaars. Het Comité zal nog meer mensen op de hoogte brengen van het plan om voor 118 miljoen busbanen aan te leggen dwars door Huizen, Blaricum en Hilversum, alleen maar om de snelbus een paar minuten sneller te laten rijden.

Toen men met dit plan startte, vòòr de crisis, dacht men alleen aan groei. Maar nu is alles anders: het aantal reizigers neemt af. Door de crisis en meer flexwerken. Ook met een paar minuten tijdwinst zal de snelbus niet opeens 2 keer zoveel reizigers gaan trekken. Bij Station Sportpark en Arenapark stopt hij niet eens. Dat betekent voor de helft van de reizigers een achteruitgang in reistijd.

118 miljoen van ons geld voor een busbaan die niet gaat werken? Dat is geldverspilling!!

Burgemeester

In Huizen, Blaricum en Hilversum zien veel bewoners, dat de busbaan woonwijken zal insluiten, en dat oversteken onveiliger wordt. De busbaan is een aanslag op de leefbaarheid.

Teken hier de petitie

Burgemeester

Busbaan Nee is een samenwerking van bezorgde burgers, bedrijven en politieke partijen