Busbaan Nee!

Geen dure busbaan door Hilversum, Blaricum en Huizen

Stop deze HOV-busbaan. Stem op één van deze partijen:

Hilversum:
 • Hart voor Hilversum
 • SP Hilversum
 • CDA Hilversum
Huizen:
 • Dorpsbelangen Huizen
 • D66 Huizen
 • Groenlinks Huizen
 • Christenunie Huizen
 • SGP Huizen
Blaricum:
 • Hart voor Blaricum
 • VVD Blaricum
 • D66 Blaricum-Laren
Eemnes:
 • VVD Eemnes
Laren:
 • Liberaal Laren
 • CDA Laren
 • D66 Blaricum-Laren

IkTekenDePetitie.png

Nieuws


*11 januari*

Door slinkse truuk van provincie betalen burgers straks de risico's!

Comité Busbaan Nee heeft al meermalen aangetoond, dat de 118 miljoen kostende HOV-busbaan totaal overbodig is en de reizigers zelfs dupeert. Maar er is nu een nieuwe kwestie: de burgers gaan opdraaien voor alle tegenvallers!

De 4 gemeenten hebben ingestemd met een vaste bijdrage. Het uitgangspunt was, dat de provincie verder alle risico's voor haar rekening nam. En nu opeens, een paar dagen voor de kerstvakantie, voegt de provincie een extra voorwaarde toe aan het contract: de provincie gaat niets betalen voor risico's, die uitkomen boven het projectbedrag van 118 miljoen! Of de gemeenten daar even mee in willen stemmen, want dan kan het contract binnen 1 à 2 weken getekend worden.

Eigen Risico

Door oplettendheid van de politieke partijen in Comité Busbaan Nee is dit nog net op tijd bij de colleges onder de aandacht gebracht. In Hilversum heeft Hart voor Hilversum het in de raad aan de orde gesteld. Maar helaas, de coalitiepartijen, D66, VVD en PvdA, lieten zich weer sussen door de antwoorden uit de losse pols van wethouder Boog (D66). Volgens hem verandert er niets. Dat dit haaks staat op het besluit van 17 december van de Provincie om het contract aan te passen, kwam niet aan bod. Wel wordt er een briefje terug gestuurd aan de Provincie, dat de maximale bijdrage van Hilversum 2,5 miljoen blijft. Maar of dat afdoende is?

CDA Laren, VVD Eemnes en D66 Huizen hebben hun colleges ingeseind. In Huizen heeft Groenlinks direct schriftelijke vragen gesteld.

Wat zou het mooi zijn als de gemeenten samen een brief zouden schrijven, waarin ze aangegeven dat ze niet van deze slinkse truuk in Kersttijd van de provincie gediend zijn en dat ze niet akkoord gaan met hun brief. Maar de politieke belangen zijn groot. De coalitiepartijen geven er misschien wel weer een draai aan.

De aanleg van de HOV-busbaan kent grote financiële risico's. Het plan is om een nieuw type tunnel onder het spoor in Hilversum-Oost te bouwen: een fietstunnel met daaronder nog eens een autotunnel. Bij tegenvallers met tunnels praat je al snel over enkele tientallen miljoenen.

Wat nu als het project geen 118 miljoen euro wordt, maar 150 miljoen? Hoe wordt de extra rekening dan verdeeld? Zoals Comité Busbaan Nee altijd gesteld heeft: daar is NIETS over vastgelegd.

Eén ding is zeker: als burger in Hilversum, Laren, Eemnes en Huizen betaalt u de rekening. Want u bent zowel inwoner van de provincie als inwoner van een betrokken gemeente.

De inwoners zijn nu aan zet. Er is maar één manier om dit dwaze plan nog te stoppen: als er na de verkiezingen nieuwe colleges komen, die tegen de HOV-busbaan zijn. Op www.busbaannee.nl staat op welke partijen er gestemd kan worden.

Blijken die gemeenteraadsverkiezingen opeens toch belangrijk te zijn!

Update 26 januari:

Rond 15 januari hebben de gemeenten Hilversum, Laren, Eemnes en Huizen alle 4 een brief terug gestuurd aan de provincie, waarin ze nogmaals stellen dat zij alleen hun vaste bijdrage gaan betalen, ook als de projectenkosten hoger uitvallen dan 118 miljoen euro. Ook geven ze aan dat de provincie financieel eindverantwoordelijke is en ze referen daarbij aan de tekst in de brief die de provincie NH half oktober aan de gemeente Hilversum heeft gestuurd. Liggen de risico's nu toch bij de Provincie? Of heeft iedereen nu zijn "maximum" genoemd, maar is er daardoor juist helemaal niets zwart-op-wit geregeld voor als het project overschrijdingen heeft?


*1 december*

Comité Busbaan Nee vraagt staatssecretaris om extra spoorwegovergang niet toe te staan

Comité Busbaan Nee heeft staatssecretaris Mansveld opgeroepen om geen toestemming af te geven voor een nieuwe, extra spoorwegovergang bij station Hilversum, alleen voor de HOV-bus. Op 27 november 2013 heeft het Comité in een uitgebreide brief uiteengezet waarom een nieuwe spoorwegovergang niet past in de overige lange termijn plannen die de staatssecretaris heeft:

 • Ten eerste is ze in het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen bezig om zoveel mogelijk overwegen "weg te werken": dan kunnen de treinen vaker en veiliger rijden. Dan is het vreemd om nu een extra overweg toe te staan, alleen voor de HOV-bus.
 • Ten tweede is het Rijk in het programma OV-SAAL (Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad) bezig om te onderzoeken hoe er vaker treinen kunnen rijden op het traject Almere-Hilversum-Utrecht. Als dit gaat gebeuren, zal de nieuwe overweg frequenter dicht zijn en staat de HOV-bus vaker stil voor de spoorbomen. De nieuwe overweg verliest zo zijn nut.
 • Ten derde: als de treinen vaker gaan rijden tussen Almere-Hilversum-Utrecht, dan is het logisch om termijn een tunnel bij Station Hilversum Sportpark te maken voor de auto's en fietsen. En daar kan de HOV-bus ook doorheen. Als dat gebeurt, rijdt de HOV-bus weer dezelfde route als nu en is de hele vrije busbaan voor het spoor voor niets aangelegd!

Al met al zien wij genoeg redenen voor de staatssecretaris om het verzoek van de provincie en gemeente Hilversum voor een extra spoorwegovergang nog eens kritisch te bekijken.

We hopen dat de staatssecretaris tot dezelfde conclusie komt als wij: deze overweg zit in de toekomst in de weg en moet er niet komen!

Download hier de brief aan staatssecretaris Mansveld.


*24 november*

PVV Noord-Holland stelt urgente, kritische vragen aan college Provincie

Afgelopen week kwamen de antwoorden terug van gedputeerde staten, zeg maar het college, van de provincie op de schriftelijke vragen van de PVV-statenlid Joost van Hooff. Zo actueel, to-the-point en relevant als deze vragen vragen waren, zo nietszeggend waren de antwoorden van het college van de provincie. Terecht vroeg het PVV-statenlid zich af of er niet een betere route is dan belastinggeld verspillen aan rechtszaken, nu de gemeente Blaricum een rechtszaak gaat aanspannen tegen de provincie. Het flauwe antwoord daarop was: “Het college is altijd bereid in gesprek te gaan met de gemeente Blaricum over het project”. Zo gaat er dus niets gebeuren om het oplopende conflict te stoppen.

Lees hier alle schriftelijke vragen en antwoorden daarop


*15 november*

Eemnes is gestart met de aanpassing van het bestemmingsplan om de HOV-halte toe te staan

Op dinsdag 22 oktober heeft de gemeente Eemnes het nieuwe bestemmingsplan Buitenrand Eemnes ter inzage gelegd. Onderdeel van dit plan is de ruimte voor de nieuwe HOV-halte die naast de A27 komt. Hiervoor, en voor een groot aantal parkeerplaatsen, worden veel bomen gekapt. Vreemd genoeg is het geluidsonderzoek nog niet af, maar legt men het bestemmingsplan toch al ter inzage. U kunt tot 6 weken na 22 oktober een bezwaar op het bestemmingsplan indienen. Op maandag 18 november is er 's avonds om 20.00 uur een informatieavond.

Lees hier meer

Lees hier een artikel over de impact van de nieuwe HOV-halte bij Eemnes


*15 november*

CDA Laren, VVD Eemnes, Dorpsbelangen Huizen en Christenunie Huizen sluiten zich aan bij Comité Busbaan Nee

Weer 4 nieuwe politieke partijen die zich uitspreken tegen de komst van de HOV-busbanen in Huizen/Blaricum en Hilversum. We verwelkomen ze van harte bij Comité Busbaan Nee. Samen krijgen we dit waanzinnige plan van tafel!


*15 november*

Onderzoek naar HOV-projecten van Provincie NH staat op shortlist van Rekenkamer

Eerst stonden er bij de Randstedelijke Rekenkamer nog 40 suggesties op de longlist van mogelijke onderzoeken bij de Provincies in de randstad. Nu heeft de Rekenkamer deze lijst ingekort tot 15 onderwerpen. Het onderzoek naar de HOV projecten Velsen en het Gooi staan er nog steeds op. Misschien heeft de Rekenkamer de brief, die de groep van actievoerende organisaties in Velsen en Comité Busbaan Nee samen schreven aan de Rekenkamer, meegewogen in deze eerste selectie. Laten we hopen dat de HOV projecten onderzocht gaan worden in 2014.


*14 november*

Provincie NH wil tarieven verhogen of buslijnen schrappen in Velsen/IJmond om HOV-bus te laten rijden

De waarschuwing van de tegenstanders van de HOV-busbaan in Velsen komt uit: de Provincie krijgt de exploitatie van deze dure HOV-bus over een aparte busbaan niet rond en daarom gaat men nu de tarieven verhogen of buslijnen schrappen! Natuurlijk rept de provincie niet over de exploitatie van de HOV-buslijn, maar schuift men de tegenvaller af op bezuinigingen van het Rijk en hogere prijzen in de aanbestedingen voor busvervoer. Uiteindelijk draaien de huidige busreizigers op voor alle wilde plannen van de Provincie. Zij gaan straks meer betalen en kunnen met minder bussen reizen.

Lees hier meer

Lees hier meer over de brandbrief die de provincies en de stadsregio's samen stuurden aan het Rijk


*22 oktober*

Critici HOV-projecten Provincie NH vragen Rekenkamer om onderzoek

In een gezamenlijke brief vragen 22 bedrijven, bewonersorganisaties en stichtingen en 16 politieke partijen de Randstedelijke Rekenkamer om onderzoek te doen naar doelmatigheid en doeltreffendheid van de HOV projecten Velsen en het Gooi. Critici: "Een investering van 200 miljoen euro in deze HOV-projecten weegt niet op tegen de onzekere baten. Sterker nog: wij denken dat het leidt tot verdere afbraak van het OV-netwerk in Noord-holland."

Download hier de Brief aan de Randstedelijke Rekenkamer.


*22 oktober*

Raad Hilversum stemt vòòr de HOV

Met 22 stemmen voor en 13 stemmen tegen heeft de raad van Hilversum de volgende stap van het HOV-project goedgekeurd. Vele inspraakreacties, het recente onderzoek naar de gedeeltelijke verslechtering van de reistijden en de kritische expertmening over de tunnel werden genegeerd.

Het was verbijsterend, tijdens de raadsvergadering op woensdag 16 oktober!

 • ChristenUnie diende motie in om een visie op het openbaar vervoer te gaan ontwikkelen. Was dit niet onlogisch: nu een busbaan aanleggen en dan pas een visie op busvervoer maken? Welnee, de raad besloot nu slechts over een stuk infrastructuur en dan zou ze later wel bekijken hoe dat gebruikt kon worden.
 • De PvdA zei dat ze al in 2010 een besluit genomen had om de HOV-busbaan te gaan aanleggen. Naar de recente informatie over reistijden en zo ging men niet meer kijken. Het ging nu alleen over de infrastructuur en de varianten. Hilversum besloot nu om de Weg over Anna's hoeve te laten liggen. Wat als de Provincie of de stuurgoep HOV toch de weg besluit te verleggen en de weg toch door de speelstrook komt? Tja, daar gaan we niet over, zegt de PvdA.
 • D66, die aangaf dat we nu wel moesten beslissen voor een busbaan, anders zou er nooit meer geld komen voor de Oosterengwegtunnel. En zouden we een reëel risico lopen dat het ziekenhuis alsnog naar een andere gemeente zou gaan. Ongefundeerde bangmakerij.
 • De VVD zei te willen investeren in de jonge generatie die veel gebruikt maakt van het OV. Dat moeten we aanmoedigen en ondersteunen. Geheel in tegenspraak met wat er feitelijk gaat gebeuren: honderden jongeren uit Huizen en Blaricum zullen dagelijks een langere en duurdere reis krijgen naar hilversum Sportpark.
 • Leefbaar Hilversum, die mee gedaan heeft aan de acties van Comité busbaan Nee en uiteindelijk vòòr stemde! Wat blijkt, ze waren zo gecharmeerd van het feit dat wethouder Boog hen die middag nog had opgebeld om te vragen of ze toch voor wilden stemmen, dat ze draaiden.

Tot slot, wethouder Boog:

 • Hij ging oppervlakkig in op het recente rapport van Comité Busbaan Nee en maakte zich ervan af door te zeggen dat er heel veel lijnen bleven bestaan en dat bij de nieuwe concessie pas duidelijk werd hoe de bussen zouden rijden. In zijn opsomming van de huidige buslijnen noemde hij 2 buslijnen, die allang niet meer rijden....
 • De bedrijven op het Venetapark heeft hij met een kluitje in het riet gestuurd. De tunnelexperts gaven helder aan dat eerst meer bodemonderzoek nodig is, voordat er een variant gekozen kan worden. Hier plakte hij een briefje aan de raad bovenop dat de stapelvariant dus nog steeds uitgangspunt is. En dat briefje stuurde hij niet naar de bedrijven van het Venetapark...

Tja, zo wordt er besloten over een onnodige busbaan met fikse risico's, betaald van 118 miljoen belastinggeld.

Lees hier meer, ook de reacties van inwoners


*26 september*

Gemeente Laren twijfelt over HOV-busbaan

Gisteravond heeft CDA Laren een motie ingediend, waarin het nut van de HOV busbaan betwijfeld werd. De motie draagt het college op om deze twijfels te bespreken met de buurgemeenten en zonodig met de Provincie. Deze motie werd bijna unaniem gesteund (alleen een nieuw PvdA-raadslid was tegen). Comité Busbaan Nee is blij met deze stap van de gemeente Laren: het is een goede zaak om deze dure busbaan nog eens goed samen te beoordelen op nut en noodzaak. Zo luidde de motie:

                              MOTIE
          (motie vreemd aan de orde)

Laren, 25 september 2013

De gemeenteraad van Laren in vergadering bijeen op 25 september 2013;

Gelet op artikel 34 van het reglement van orde Gemeente Laren voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

Overwegende dat:

 1. het draagvlak voor de aanleg van de HOV-busbaan Huizen-Hilversum in de regio laag is;
 2. er nog geen integrale visie is op de route Almere-Utrecht v.v. en dat de geplande HOV wellicht in de toekomst niet past in de te ontwikkelen vervoersstrategie, (bijv. light-rail);
 3. vergelijkbare projecten in de provincie hebben aangetoond dat de onderbouwing van de reizigersaantallen onjuist is en dat als gevolg hiervan de busbaan als HOV-project is afgewaardeerd; *
 4. de wijziging in het tracé op de route Laren- Hilversum tot de kap leidt van ca. 500 bomen extra in het gebied Anna’s Hoeve (1000 in totaal);
 5. de (begrote) kosten van ruim 110 miljoen euro die gemoeid zijn met de aanleg en die opgebracht moeten worden door de inwoners van de provincie niet (meer) passen in de huidige financiële en economische werkelijkheid;
 6. de raad van Laren op 24 november 2010 heeft ingestemd met het voorkeurstracé voor de busbaan Huizen-Hilversum en niet met de HOV als zodanig;
 7. de gemeente Laren tot dusver geen garantie heeft ontvangen van de provincie van de door de raad vastgestelde voorwaarden van het raadsvoorstel 4 a t/m d.

verzoekt het college met nadruk:

 • bovenstaande overwegingen aan de orde te stellen bij de betrokken buurgemeenten en zonodig bij de Provincie;

Toelichting *

De busbaan Alkmaar (95.000 inwoners) – Heerhugowaard (53.000 inwoners) heeft het begrote aantal reizigers niet gehaald en is als HOV afgewaardeerd tot busverbinding die in Alkmaar met het verkeer meerijdt (“het project daar is mislukt”).

Aldus hoogleraar Bert van Wee (Transportbeleid TU Delft); deze merkt m.b.t. de HOV in ’t Gooi nog op: “En er ontbreekt een fatsoenlijke kosten-baten analyse”.

Fractie CDA Laren

Lees hier meer


*24 september*

In Memoriam: Wim de Klerk

Bloemstuk

Wim de Klerk, voorzitter Rover 't Gooi

1947-2013

Afgelopen zaterdag is Wim overleden. De laatste maanden waren buitengewoon zwaar voor hem, maar ook voor zijn dappere vrouw Ria, die hem steeds zorgzaam en liefdevol verzorgde en ondersteunde. Ons medeleven maar vooral respect gaan naar haar uit en zijn lieve familie om Wim heen.

Wim was docent HOB vervoerstechniek en later ook voorzitter van Rover ’t Gooi. Hij streed in onomwonden bewoordingen voor de belangen van zijn reizigers.

Hoewel wij het aanvankelijk andere visies hadden, hebben wij elkaar toch altijd gerespecteerd en later zij aan zij gestreden.

Juist Wim vond, dat de busbaan voor de reiziger geen enkele toegevoegde waarde had en volgens zijn advies uit 2011 - wat nog steeds staat - was de busbaan zelfs volledig overbodig.

Zo werd hij fervent tegenstander, wat tegen het zere been van Elisabeth Post was.

Wij zullen zijn scherpe inzichten en dito tong zeer missen.


*15 september*

Geen weg door Geopark Gooi en Vecht?

Op maandag 16 september zal Vereniging Vrienden van het Gooi de verdere uitwerking van de plannen presenteren om een groot gebied van het Gooi aan te melden als Geopark. Het is een mooi initiatief, dat de bijzondere kenmerken van ons gebied goed op de kaart zet! Er rijst wel een vraag: past de aanleg van een busbaan en een fly-over wel in zo'n geologisch waardevol gebied? De funderingen van de fly-over wil men graven in een 'aardkundig monument'. Lees hier meer


*15 september*

Sfeervolle protestmars in IJmuiden, ondanks de regen

Het was nat een winderig, maar het enthousiasme was er niet minder om. Zo'n 125 mensen stonden op Plein 1945 in IJmuiden met trommels en spandoeken met teksten als "Jullie verspillen ONS geld!". Comité busbaan Nee was erbij om dit verzet tegen de geldverspilling van de HOV-busbaan in Velsen te steunen. Toen de wethoudster uit Velsen toch een poging deed om uit te leggen wat een geweldig plan het was, scandeerden de mensen "We hebben al een bus! We hebben al een bus!". Dat was ook de kern van de speech van Bram Diepstraten, één van de organisatoren: laten we de huidige buslijn optimaliseren, in plaats van een heel stuk busbaan aanleggen voor 70 miljoen, die maar voor 2 minuten tijdwinst zorgt. In de huidige busroute zijn met een laag budget veel verbeteringen mogelijk.

Er werden 7000 handtekeningen aangeboden aan gedeputeerde Talsma, zo'n 5000 tegen de opheffing van de draagvleugelboot van IJmuiden naar Amsterdam en ruim 2000 tegen de aanleg van de busbaan. Gedeputeerde mevrouw Post kon niet komen, al had de organisatie nog wel een bloemetje voor haar klaargelegd...

Na afloop vertrokken we met de snelle draagvleugelboot, die nog tot 1 januari in de vaart is, naar Amsterdam. Wat een handig ding! Zie hier het verslag van RTV-NH


*13 september*

CDA Laren wil de HOV busbaan niet meer

De CDA in Laren heeft een mail gestuurd aan de CDA-fractie in de Provincie om te vertellen dat die HOV-busbaan wat hen betreft niet meer hoeft. Maria Klingenberg, de fractievoorzitter van CDA Laren, legt daarin uit, dat CDA Laren tot nu toe vòòr de HOV-busbaan gestemd heeft, maar dat dit met name was om het regio-belang te steunen. CDA Laren merkt dat de mensen in Laren helemaal niet zitten te wachten op deze busbaan. Dan wil CDA Laren de bijdrage van 250.000 euro van Laren ook liever in de zak houden. De CDA-afdelingen in het Gooi zijn nu allemaal tegen de komst van de HOV, behalve dat het CDA Huizen er nu niks over willen zeggen. Misschien komt er meer duidelijkheid in hun verkiezingsprogramma....Lees hier meer


*10 september*

Zaterdag 14 september protestmars in IJmuiden tegen HOV-busbaan Velsen

Niet alleen inhet Gooi wordt er flink actie gevoerd tegen de komst van een busbaan, ook in Velsen laat men van zich horen. Zaterdag 14 september vindt daarom in IJmuiden een protestmars plaats tegen de opheffing van de Fast Flying Ferry tussen IJmuiden en Amsterdam en tegen de HOV-busbaan, die gepland is in Velsen.

Men verzamelt om 13.30 op Plein 1945 in IJmuiden. Om 14.00 biedt men de twee petities aan bij het HOV Projectbureau. Om 15.00 zal de mars eindigen bij het Pontplein in Velsen-Zuid. Meer info leest u hier

Ruim 1900 mensen hebben de petitie tegen de HOV-baan in Velsen al getekend. U kunt deze ook tekenen, bijvoorbeeld als u vindt dat we in deze provincie samen moeten optrekken tegen de geldverslindende plannen van gedeputeerde mevrouw Post.

En natuurlijk bent u van harte welkom om mee te lopen in de protestmars!


*6 september*

Provincie brengt reactienota's en raadsvoorstel uit

Op basis van alle input van bewoners in de consultatieavonden in het voorjaar, heeft de provincie reactienota's uitgebracht: voor elke gemeente één. Ook het raadsvoorstel van Hilversum is al bekend.

U kunt de stukken hier lezen.


*5 september*

Eerste folder van BusbaanNee overhandigd aan de burgemeester

Eerste folder

Nu de gemeente haar definitieve plannen heeft gepresenteerd, starten de acties op straat van Comité Busbaan Nee. We hebben een heldere folder gemaakt, waarin duidelijk staat waarom deze busbaan er niet moet komen.

Op donderdag 5 september hielden de gemeente en de provincie een persconferentie. Vlak doorvoor overhandigde het Comité de eerste folder aan Burgemeester Broertjes in een zomerse, vrolijke sfeer.

De persconferentie verliep wonderlijk. Er was weinig pers en daarom had gedeputeerde Elisabeth Post ervanaf gezien te komen.

Het mensen van het Comité zijn vervolgens naar Huizen gegaan om daar folders uit te delen aan mensen die naar de inloopavond in Huizen gingen. Lees hier meer


*5 september*

Definitieve plannen in nieuwsbrief HOV van gemeente

De nieuwe Nieuwsbrief is verspreid, waarin de gemeente Hilversum vertelt hoe de bus precies gaat rijden. Er waren namelijk nog steeds een aantal varianten die uitgezocht moesten worden. Bij de Entrada-torens is het nu helder: hij gaat tussen die torens en het Teleac-gebouw rijden over een "versterkt bruggetje" over de parkeerkelder heen. Op de Oosterengweg komt een smalle diepe tunnel met een fiets/voetgangerstunnel en daarònder een autotunnel. Alleen in het oosten is het onduidelijk: men weet nog steeds niet hoe de Weg over Anna's Hoeve gaat lopen.

In de Nieuwsbrief ziet u impressies hoe het gaat worden. Let wel op: bij "hoe het is" wordt een grauwe winterdag weergegeven en bij "hoe het wordt" ziet het er zonniger uit met extra bomen en blije mensen. Ook de ruimte is ruimer weergegeven. Probeert u daar door heen te kijken en stelt u zich in de plaatjes van "hoe het wordt" eens een grote rode bus voor. Want dat is zoals het bij het Wandelpad en bij Entrada gaat worden: een grote, rode, dieselbus vlak voor je deur.

Download hier de Nieuwsbrief (groot bestand).


*1 september*

Standpunt CDA Hilversum

Hier kunt u het standpunt lezen van CDA Hilversum over HOV en Lightrail.


*26 augustus*

Actie-website www.busbaannee.nl

Op maandag 28 augustus heeft Comité Busbaan Nee de actie-site www.busbaannee.nl, de site waar u nu bent, gelanceerd.

Lees hier het persbericht en de reacties daarop

Sinds de lancering van de site zijn er al weer een paar honderd ondertekenaars van de petitie bijgekomen!


*23 augustus*

Informatieavond HOV in Hilversum op 11 september

Aankondiging vanuit de gemeente Hilversum:

Tijdens de informatieavond HOV op woensdag 11 september gaat de gemeente de door het college gekozen varianten en uitgewerkte ontwerpen voor de HOV-baan toelichten. Ook wordt er verteld wat er met de input uit de vorige consultatierondes is gedaan. De informatieavond is in het Raadhuis, voor iedereen toegankelijk en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

De start is gezamenlijk, met kort mogelijkheid tot het stellen van vragen. Daarna wordt er in aparte ruimtes de tracédelen Entrada/Wandelpad, Oosterengweg en Anna´s Hoeve besproken. De gemeenteraad gaat zich eind september en oktober over de varianten en uitgewerkte ontwerpen buigen.


*22 augustus*

Inloopavond HOV in Huizen op 5 september

Aankondiging vanuit de gemeente Huizen:

De gemeenten Hilversum, Huizen, Eemnes en Laren en de provincie Noord-Holland hebben de afgelopen maanden een consultatieronde gehouden over de inpassing van het tracé voor een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding (HOV) in de regio ’t Gooi. Om de resultaten daarvan toe te lichten is er op 5 september a.s. een inloopavond. U kunt dan tussen 20.00 en 21.00 uur binnenlopen in het gemeentehuis van Huizen. Medewerkers van het projectteam geven graag een toelichting en beantwoorden uw vragen.

Inloopavond HOV

Datum : Donderdag 5 september 2013

Tijd : 20.00 – 21.00 uur

Locatie : gemeentehuis Huizen, Graaf Wichman


*14 augustus*

"Tweespalt VVD Velsen over HOV is gewoon 'evolutie'"

Velsen: in de IJmuider Courant staat op woensdag 14 augustus een artikel over dreigende tweespalt in de VVD Velsen. Terwijl de huidige fractie als collegepartij achter het plan voor HOV Velsen staat, overweegt de nieuwe lichting VVD-ers of de gemeente Velsen eruit zou moeten stappen. Het Comité Busbaan Nee volgt deze ontwikkelingen bij de buren op de voet. Lees hier meer

Gerelateerde tweet:

@VVDVelsen: "Een herziening op basis van feiten zal serieus genomen moeten worden. De belanghebbenden zullen samen tot een evt. exitsom moeten komen."


*11 augustus*

"Velsen meer kwijt aan HOV: ook bijdrage schadeclaims"

Velsen: in de IJmuider Courant is telezen dat de gemeente Velsen veel meer kwijt zal zijn aan de HOV, dan van te voren met de raad afgesproken: het college heeft er NA het raadsbesluit mee ingestemd dat Velsen ook 5% van de planschadeclaims gaat betalen.

Lees hier het artikel.

Download hier de bestuursovereenkomst die via WOB-verzoek is opgevraagd.


*8 augustus*

"Snelle busbaan twistpunt in Hilversum"

De SP is één van de deelnemers aan het Comité Busbaan Nee. De SP wrijft de PvdA onder de neus, dat zij vòòr de verkiezingen in 2010 tegen de HOV-busbaan waren en nu ze in de coalitie zitten vòòr zijn. De PvdA stelt dat het heel anders zit. In de Gooi-en Eemlander verschijnt hier een artikel over. Lees het hier.


*5 augustus*

"Tarieven in NH voor openbaar vervoer zijn 27,6% gestegen in afgelopen 2 jaar"

Treinreiziger.nl heeft het allemaal eens op een rijtje gezet: met de overgang van de strippenkaart naar de OV-chipkaart zijn de reizigers flink duurder uit. In Noord-Holland zijn de tarieven maar liefst 27,6% gestegen in de afgelopen 2 jaar. RTL Nieuws berichtte over dit nieuws. Lees hier de resultaten.


*24 juli 2013*

5 politieke partijen in Hilversum stellen samen raadsvragen

Hart voor Hilversum, SP, CDA, Leefbaar Hilversum en Partij van Westing hebben samen raadsvragen ingediend over de HOV-busbaan. Deze partijen zetten grote vraagtekens bij het nut van deze HOV-busbaan. De vragen gaan gedetailleerd in over de noodzaak voor de busbaan, de kosten, de financiële risico's, de impact op de natuur en de macht die de Provincie bij de plan heeft. Met de antwoorden op deze vragen willen deze partijen er aan bijdragen dat de raad een goede afweging kan maken tijdens de beslissingen die in september/oktober genomen zullen worden in de raad over de busbaan.

Download hier de raadsvragen.


*9 juli 2013*

Provincie geeft antwoord op de extra statenvragen van statenlid J.H.Leever.

Statenlid Jeff Leever heeft aanvullende vragen gesteld, op basis van de eerste set vragen en antwoorden. In de antwoorden schrijft de provincie dat er in het najaar een nieuw tarievenkader voor het busvervoer aan de statenleden wordt voorgelegd. "Met hoeveel procent het OV tarief zal stijgen, is nog niet bekend."

Download hier de vragen en antwoorden.


*7 mei 2013*

Provincie geeft antwoord op de vragen van statenlid J.H.Leever

Statenlid Jeff Leever van de Ouderenpartij NH heeft vragen gesteld aan de provincie over de HOV Huizen-Hilversum. Uit de antwoorden blijkt dat de schatting van de reizigersaantallen gemaakt is in 2009 en dat de tarieven sinds die tijd met 22% gestegen zijn.

Download hier de statenvragen met de antwoorden.


*29 september 2012*

In Alkmaar gaan ze de busbaan weer opheffen voor veel geld

In Alkmaar zijn ze al langer bezig met een busbaan. Op de kanaalkade is er één aangelegd. De HOV-bus rijdt er niet meer, want die is geflopt. Er rijden nu alleen gewone bussen over. En nu wil men in Alkmaar van de busbaan af.

Lees hier het artikel van RTV NH

Lees hier wat Groenlinks Alkmaar vindt van deze geldverspilling

Busbaan Nee is een samenwerking van bezorgde burgers, bedrijven en politieke partijen